Detta kan orsaka magkatarr

Varför vissa drabbas av magkatarr svårt att säga. Detta eftersom det i de flesta fall inte finns någon bakomliggande sjukdom. Många upplever istället magsmärtor så som magkatarr på grund av livsstilsrelaterade orsaker. Det finns dock även en bakterie som kan orsaka magkatarr. För att få reda på om det är en bakterie som orsakar din magkatarr så krävs mer grundliga undersökningar. Är detta fallet så är det ofta magsår som har orsakat magkatarren.

Stress och dålig mat är oftast orsaken
De allra flesta som lider av sporadisk magkatarr kan bota sig själva. Många gånger är det ett självförvållat tillstånd. Detta gör det dock möjligt att själv göra något åt problemet, genom att helt enkelt ändra sina vanor. Portalen Magkatarr.se listar några bra tips på detta.

magkatarrMagkatarr kan ge uttryck i smärtor eller sura uppstötningar, och även illamående i vissa fall. Detta uppstår när magen inte fungerar som den ska, vilket kan vara orsakat av både dåliga matvanor och av stress. Genom att försöka ändra på sina vanor och få in mer rutiner när det gäller matintag lugnar magen ner sig och orsakar inte längre några besvär. Förutom just maten kan sura drycker som juice och läsk, samt starkare drycker som kaffe och även alkohol orsaka besvär i magsäcken. Det bästa är att dricka mycket vatten och äta något litet regelbundet under dagen.

Helicobacter kan orsaka magsår
Även om de flesta magkatarrsymptomen är funktionella finns det även medicinska orsaker bakom de magsmärtor som magkatarren orsakar. Den som har bakterien Helicobacter i magen kan inte bota sitt tillstånd endast genom att ändra på sina matvanor. Denna bakterie som ofta även orsakar magsår bör elimineras med hjälp av medicin som en läkare skriver ut. Visst kan även kosthållning och mindre stress hjälpa, men personer med denna bakterie behöver receptbelagda läkemedel. För att få reda på om man lider av Helicobacter-bakterien måste man genomgå en mer grundlig undersökning.

Vissa mediciner kan fräta i magen
Förutom att dålig mat kan orsaka magkatarr kan även vissa läkemedel påverka slemhinnorna i magsäcken. Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra är känt att påverka magslemhinnan, och även ämnet ibuprofen kan ha en negativ påverkan i magsäcken. Ibuprofen är dock inte lika frätande som acetylsalicylsyra. Dessa ämnen finns ofta i värktabletter, så därför kan det vara klokt att hålla sig borta från sådan medicin om man lider av magsmärtor. Även vissa mediciner mot högt blodtryck, kärlkramp eller astma kan påverka rörelsemönstret i strupe, magsäck och tarmar.