Forskare hoppas på ny behandling av psoriasis

Nya studier kring effekterna av mindfulnessträning har gett positiva indikationer på att det kan användas för att lindra kroniska hudsjukdomar som exempelvis psoriasis och eksem. Forskare har samtidigt sett att möss som saknar ett särskilt protein är helt immuna mot klåda. Båda dessa upptäckter kan leda till ny behandling av patienter med psoriasis.

 

Mindfulness kan minska hudrodnad

mindfulnessEn ny studie har visat att personer som regelbundet tränar MBSR (mindfulness based stress reduction) kan få minskade hudrodnader som en följd av att ett inflammationsämne appliceras på huden.

I studien lade man capsaicin, det aktiva ämnet i peppar, på huden hos två grupper. Den ena gruppen hade tränat mindfulness under åtta veckor, och den andra utfört andra övningar för att minska stress.

De i mindfulnessgruppen drabbades av mindre hudrodnad än de i den andra gruppen. Något som är ett tecken på en mindre neurogen inflammation hos dessa försökspersoner. Denna typ av inflammation finns bland annat hos de med kronisk inflammation. Forskarna drar slutsatsen att mindfulnessträning minskar den neurogena inflammationen och hoppas nu kunna använda resultaten för att utveckla nya behandlingar av exempelvis psoriasis.

 

Försök med möss kan leda till minskad klåda

Samtidigt som en ökad förståelse för mindfulnessträningens effekter kan hjälpa patienter med psoriasis, har andra studier visat att vi kan vara på väg att lösa klådans gåta. Amerikanska forskare har genom försök på möss upptäckt att de möss som saknar proteinet Nppb i vissa nervceller verkar vara fullständigt immuna mot klåda. Även om vi inte kan utveckla mediciner som helt enkelt slår ut detta protein, eftersom det är nödvändigt för att vissa organ i kroppen ska fungera, kan det vara ett stort steg på vägen. Genom att förstå hur klåda uppkommer kan vi utveckla sätt att stoppa nervcellernas signaler, och därmed förhindra att klådan startar.

 

Nuvarande behandlingar av psoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som inte går att bota. Det finns däremot flera olika sätt att lindra sjukdomen, Psoriasis.se skriver om de olika utvärtes preparat som finns att använda. Exempel på sådana är bland annat mjukgörande krämer och kortisonsalva. Huruvida dessa behandlingar fungerar är mycket individuellt. För den som har stora besvär försöker man ofta dämpa immunsystemet genom exempelvis folsyrahämmare eller, i än värre fall, cyklosporin-A.

Dessa mediciner kan dock ge allvarliga och störande biverkningar. Därför är de nya studierna, om att mindfulness kan lindra besvären, mycket positiva för drabbade.