Minska risken för cancer

Bröstcancer är den allra vanligaste formen av cancer som kvinnor drabbas av, och ungefär 7000 svenska kvinnor insjuknar varje år. I framtiden kommer ungefär var åttonde kvinna att insjukna i bröstcancer någon gång under sitt liv.

Eftersom bröstcancer är en så pass vanlig sjukdom har mycket forskning gjorts inom ämnet och nuförtiden vet man ganska mycket om den här formen av cancer samt hur den ska behandlas. Prognosen för att bli helt frisk är med andra ord riktigt god i jämförelse med andra typer av cancer och de allra flesta drabbade blir friska om cancern upptäcks i god tid.

Förebygga bröstcancer
Även om bröstcancer går att behandla med goda resultat, så är det aldrig lätt för den som insjuknar i sjukdomen. Hur goda chanserna är har mycket att göra med i vilket stadie som sjukdomen upptäcks, och därför är det viktigt att regelbundet undersöka sina bröst. Genom att själv undersöka sina bröst kan man lägga märke till förändringar som små knölar som man sedan kan kolla upp hos en läkare. Bröströntgen och mammografi är andra metoder att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Risken för cancer blir större med åldern, och efter att man har fyllt 40 år bör man fästa extra mycket uppmärksamhet vid att kontrollera sina bröst. Det finns även mycket som tyder på att bröstcancer kan vara ärtfligt, så har man någon nära släkting som har drabbats av bröstcancer löper man även själv större risk. Även om man kanske inte kan minska på risken så går det i alla fall att vara bättre förberedd och extra uppmärksam på möjliga förändringar i brösten.

Regelbunden motion minskar risken för bröstcancer
Att sunda livsvanor är något som kan förebygga cancer har man länge vetat. Övervikt är en stor riskfaktor när det gäller bröstcancer, och har man därför några extra bilringar kring magen gör man bäst i att göra sig av med dem genom att äta rätt och röra på sig. Förutom att övervikt kan göra det lättare att insjukna i bröstcancer, så ökar även risken för att insjukna i andra sjukdomar. Men det är inte bara överviktiga, utan även normalviktiga kvinnor som kan minska risken för att drabbas av bröstcancer med hjälp av regelbundna promenader. Den aerobiska träningen påverkar kroppens sätt att bryta ner östrogen för att producera mer ”goda” metaboliter, vilket i sin tur minskar risken för bröstcancer. Enligt forskare vid the Journal of the National Cancer Institute har man vid aktiv konditionsträning identifierat en förändring i en gen som påverkar nedbrytandet av östrogen. Detta är en genombrytande upptäckt, eftersom det är den första kliniska studie som har gjorts om ämnet. Tidigare studier pekar även på samma slutsatser. Enligt studier som WCRF sammanställt kan redan fem timmar motion per vecka minska risken för bröstcancer, medan minst tio timmar fysisk träning per vecka kan minska risken att drabbas med hela 43 procent. Har man insjuknat i bröstcancer tidigare kan regelbunden motion även minska risken för återfall.